Ajankohtaista Paronilta

Ketterä vaatimusmäärittely koulutus

Vaatimusmäärittely on muuttunut hyvinkin paljon ketterän kehittämisen myötä. Tärkeää on asiakkaan, käyttäjän ja liiketoiminnan tarpeiden muutoksen jatkuva huomioiminen ja vuoropuhelu. Tässä koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesi se, mitä ketterä vaatimusmäärittely pitää sisällään, mitä menetelmiä siinä voidaan hyödyntää sekä ketkä siihen osallistuvat ja miten.

Vaatimusmäärittely käsitellään huomioimalla kaikki ketterän kehittämisen erityispiirteet. Koulutuksessa on käytetty tehokkaita työkalupakkeja, joiden avulla helpotetaan muun muassa vaatimusten löytämistä, priorisoimista, analysointia ja työmääräarviointia. Kaikki ketterän kehittämisen vaatimustyypit käydään tarkkaan läpi ja harjoitellaan niiden määrittelemistä. Sidosryhmien, käyttäjien ja käyttökokemuksen löytäminen ja ymmärtäminen on myös tärkeässä roolissa.

Koulutuksessa käsitellään kaikki ketterään vaatimusmäärittelyyn liittyvät elementit sekä niiden merkitys ja hyödyntäminen kehittämisen eri tasoilla. Siinä vastataan myös siihen, miten ketterässä kehittämisessä ja vaatimusmäärittelyssä organisoidutaan, minkälaisia rooleja on olemassa, kuka vastaa mistäkin asiasta, miten kehittäminen etenee tasolta toiselle.

Tämä koulutus antaa valmiit eväät vaatimusmäärittelyyn hyödyntämällä ketterän kehittämisen parhaita käytäntöjä. Se on hyvin vuorovaikutteinen ja sisältää paljon käytännön harjoituksia. Koulutuksen jälkeen ymmärrät ketterän kehittämisen hierarkkisen rakenteen sekä siihen liittyvät roolit ja vastuut. Opit kuvaamaan käyttäjätarinoita, ominaisuuksia, ei-toiminnallisia vaatimuksia ja epicejä sekä hyödyntämään vaatimusten keruun ja analysoinnin menetelmiä. Tiedät ketterän kehittämisen elementit ja opit priorisoimaan ominaisuuksia ja arvioimaan työmääriä ketterästi.
.

Käy katsomassa tarkempi kuvaus.

Valmennus Vaatimusmäärittely Kurssi Ketterä ohjelmistokehitys