Ajankohtaista Paronilta

Ketterä vaatimusmäärittely koulutus

Paronin Konsultointi ja TIVIA järjestivät ensimmäisen Ketterä vaatimusmää­rittely koulutuksen kesäkuussa. Kurssilaiset viihtyivät ja pitivät kurssin antia hyvänä.

Vaatimusmäärittely käsitellään huomioimalla kaikki ketterän kehittämisen erityispiirteet. Koulutuksessa on käytetty tehokkaita työkalupakkeja, joiden avulla helpotetaan muun muassa vaatimusten löytämistä, priorisoimista, analysointia ja työmääräarviointia. Kaikki ketterän kehittämisen vaatimus­tyypit käydään tarkkaan läpi ja harjoitellaan niiden määrittelemistä. Sidos­ryhmien, käyttäjien ja käyttökokemuksen löytäminen ja ymmärtäminen on myös tärkeässä roolissa.

Palaute koulutuksesta oli pääsääntöisesti positiivista

Kurssilaisten antamaa sanallista palautetta koulutuksesta:

”Koulutukseen liittyvät odotukset täyttyivät ja harjoitukset olivat tosi hyviä ja hyödyllisiä!”

”En oikein osaa antaa kehitysehdotuksia, kun mielestäni sisältö, rakenne ja järjestelyt olivat tosi hyvät!”

Käy katsomassa tarkempi kuvaus.