Ajankohtaista Paronilta

Ketterä vaatimusmäärittely -koulutus

Ketterä vaatimusmäärittely -koulutus auttaa parantamaan kyvykkyyttä huomioimalla ketterän kehittämisen oleelliset asiat ja käyttämään tehokkaasti työkaluja sekä kommunikoimaan eri sidosryhmien kesken. Näin saavutetaan hyötynä kyky toimia jatkuvasti liiketoiminnan muutostilanteessa tuottamalla asiakkaille, kumppaneille ja liiketoiminnalle tehokkaampia prosesseja sekä niitä tukevia sovelluksia, jotka vastaavat kulloiseenkin tilanteeseen. Näin on mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä ja tuottoja sekä tyytyväisiä asiakkaita, kumppaneita ja järjestelmän käyttäjiä.

Palaute koulutuksesta oli pääsääntöisesti positiivista

Kurssilaisten antamaa sanallista palautetta koulutuksesta:

”Koulutukseen liittyvät odotukset täyttyivät ja harjoitukset olivat tosi hyviä ja hyödyllisiä!”

”En oikein osaa antaa kehitysehdotuksia, kun mielestäni sisältö, rakenne ja järjestelyt olivat tosi hyvät!”

Käy katsomassa tarkempi kuvaus.