Paronin palvelut

Senioritason osaamista ja palveluita

Tarjoamme asiakkaidemme tarpeeseen soveltuvia toimivia ja kestäviä ratkaisuja.

Meillä on siihen mainiot lähtökohdat; monipuolinen ja pitkä työkokemus sekä käytännössä testatut menetelmät ja välineet.  

Töihin päästään kiinni heti ja ne viedään maaliin onnistumis- ja tyytyväisyystakuulla.

Koulutuspalvelu

Paronin koulutuspalvelu tarjoaa ajankohtaiset ja -mukaiset koulutukset, kuten Ketterä vaatimusmäärittely, myös yrityskohtaisesti. Käy katsomassa tarjonta.

Vaatimusmäärittely ja määrittely

Paronin vaatimusmäärittely- ja määrittelypalvelulla vaatimusten mukaiset liiketoimintaprosessit ja niitä tukevat järjestelmät saadaan suunnitelman mukaisesti käyttöön. Järjestelmissä toimii vain haluttu toiminnallisuus, eikä makseta turhista ominaisuuksista, joita ei koskaan tultaisi käyttämään. 

Vaatimusmäärittely on liiketoimintaprosessien ja järjestelmien kehittämisen keskeisin ja tärkein osa-alue, joka määrämuotoisesti toteutettuna takaa laadukkaat lopputulokset sekä erittäin hyvän kontrollin koko kehittämisprosessiin.

Liiketoiminnan mallintaminen

Paronin liiketoiminnan mallintamispalvelulla saadaan tehokkaasti aikaiseksi haluttu muutos liiketoiminnassa ja luotua uutta liiketoimintaa. Määrämuotoisesti kuvatun tilannekuvan ja muutosmallin kautta saavutetaan tavoiteltava liiketoimintamalli ja palvelut vastaamaan asiakkaan ja sidosryhmien tarpeita.

  • asiakkaasta sekä kumppanista saadaan tyytyväisempiä selkeästi kuvatun ja kommunikoidun rajapintamallin avulla
  • pystytään tarvittaessa reagoimaan nopeasti keskittymällä heti muutokseen ja sen toimeenpanoon, kun on olemassa selkeä tilannekuva nykytoiminnallisuudesta

Prosessimallintaminen

Paronin prosessimallintamispalvelu esimerkiksi auttaa yritystä tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle, kehittämään kilpailukykyä tai kenties luomaan uudenlaisia ansaintamalleja. Kehittämiskohteena voivat olla myös esimerkiksi liiketoimintavisioiden entistä nopeampi toteuttaminen tai herkempi reagointi markkinoiden muutoksiin.

Lähtökohtana prosessimallintamiselle voi olla myös esimerkiksi digitalisaation vaikutukset, asiakaskokemuksen huomioon ottaminen tai liiketoiminnan kehittäminen muilla osa-alueilla kuten kumppaniyhteistyön kehittämisessä.

  • palvelut saadaan vastaamaan asiakkaan ja sidosryhmien tarpeita silloin, kun prosessit on kuvattu, ennustettavia ja niiden mukaan toimitaan
  • projektit, tuotteet sekä palvelut saadaan toimitettua tehokkaasti ja prosesseja pystytään kehittämään, kun ne on tehty näkyväksi

Hanke- ja projektinhallinta

Paronin hanke- ja projektinhallintapalvelu ottaa yrityksenne hankkeet ja projektit ammattimaisesti ja tuloksellisesti haltuun. Myös projektinhallintamenetelmät sekä – välineet laitetaan kuntoon ja otetaan täysimääräisesti käyttöön.

Projektitoimisto – PMO

Paronin projektitoimisto tuottaa organisaatiolle projektinhallintaan liittyvät yhdenmukaiset metodologiat ja standardit sekä tukee niiden käytössä. Tavoitteiden määrittely terävöityy ja työmääräarviointi ja projektin suunnittelu saadaan aivan uudelle tasolle.

Käyttöönotetut menetelmät ja välineet tukevat yrityksen strategiaa ja niillä saavutetaan myös liiketoiminnan edut riittävällä tasolla.

Sovellusten käyttöönotto

Paronin sovellusten käyttöönottopalvelu perustuu vuosien aikana kehitettyihin menetelmiin ja valmiisiin työkaluihin, joiden avulla asiakkaidemme sovelluksista saadaan irti kaikki halutut prosessin mukaiset ominaisuudet.

Selkeillä käyttökuvauksilla toimintaa tehostavat yhdenmukaiset toimintatavat saadaan valitun strategian mukaisesti organisaation käyttöön.

    Jaa linkki sovelluksessa: