Paronin valmennuspalvelut

Ketterä vaatimusmäärittely koulutus

Vaatimusmäärittely on muuttunut hyvinkin paljon ketterän kehittämisen myötä. Tärkeää on asiakkaan, käyttäjän ja liiketoiminnan tarpeiden muutoksen jatkuva huomioiminen ja vuoropuhelu. Tässä koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesi se, mitä ketterä vaatimusmäärittely pitää sisällään, mitä menetelmiä siinä voidaan hyödyntää sekä ketkä siihen osallistuvat ja miten.

Vaatimusmäärittely käsitellään huomioimalla kaikki ketterän kehittämisen erityispiirteet. Koulutuksessa on käytetty tehokkaita työkalupakkeja, joiden avulla helpotetaan muun muassa vaatimusten löytämistä, priorisoimista, analysointia ja työmääräarviointia. Kaikki ketterän kehittämisen vaatimustyypit käydään tarkkaan läpi ja harjoitellaan niiden määrittelemistä. Sidosryhmien, käyttäjien ja käyttökokemuksen löytäminen ja ymmärtäminen on myös tärkeässä roolissa.

Koulutuksessa käsitellään kaikki ketterään vaatimusmäärittelyyn liittyvät elementit sekä niiden merkitys ja hyödyntäminen kehittämisen eri tasoilla. Siinä vastataan myös siihen, miten ketterässä kehittämisessä ja vaatimusmäärittelyssä organisoidutaan, minkälaisia rooleja on olemassa, kuka vastaa mistäkin asiasta, miten kehittäminen etenee tasolta toiselle.

Tämä koulutus antaa valmiit eväät vaatimusmäärittelyyn hyödyntämällä ketterän kehittämisen parhaita käytäntöjä. Se on hyvin vuorovaikutteinen ja sisältää paljon käytännön harjoituksia. Koulutuksen jälkeen ymmärrät ketterän kehittämisen hierarkkisen rakenteen sekä siihen liittyvät roolit ja vastuut. Opit kuvaamaan käyttäjätarinoita, ominaisuuksia, ei-toiminnallisia vaatimuksia ja epicejä sekä hyödyntämään vaatimusten keruun ja analysoinnin menetelmiä. Tiedät ketterän kehittämisen elementit ja opit priorisoimaan ominaisuuksia ja arvioimaan työmääriä ketterästi.

KOHDERYHMÄ

Ketterä vaatimusmäärittely soveltuu kaikille sovelluskehittäjille: vaatimusmäärittelijöille, määrittelijöille, suunnittelijoille, kehittäjille, testaajille ja projektipäälliköille sekä kehitysprojektien asiantuntijoille: liiketoiminta, tekniikka, nykytila, jne.

Valmennus voidaan järjestää myös yrityskohtaisena. Ei esitietovaatimuksia.
.

OHJELMA

Ensimmäinen päivä

Johdatus ketterään vaatimusmäärittelyyn
Kehitystiimi
Käyttäjätarinat
Tiimin kehitysjono
Ketterät vaihtoehdot työn hallinnoimiseksi
Iteraatiot ja skaalautuvuus
Ketterä työmääräarviointi
Sidosryhmät käyttäjät ja käyttökokemus

Toinen päivä

Työkalupakki vaatimusten löytämiseen
Ohjelma
Liiketoiminnan roolit ja vastuut
Visio ja ominaisuudet
Julkaisut ja tiekartta
Ominaisuuksien priorisointi
Ohjelman kehitysjono
Ei-toiminnalliset vaatimukset
Työkalupakki vaatimusten analysointiin
Lean salkun hallinta
Epic

Koulutuksesta annettuja palautteita

”Koulutukseen liittyvät odotukset täyttyivät ja harjoitukset olivat tosi hyviä ja hyödyllisiä!”.

”En oikein osaa antaa kehitysehdotuksia, kun mielestäni sisältö, rakenne ja järjestelyt olivat tosi hyvät.”

Kouluttaja

Kouluttajana toimii konsultti Tero Ohvo, Paronin Konsultointi Oy:n perustaja. Terolla on yli 25 v. kokemus vaatimusmäärittelystä ja määrittelystä sekä niiden kouluttamisesta, mentoroinnista ja auditoinneista. Kehittämistä hän on tehnyt sekä ketterästi että perinteisesti. 

Terolla on kokemusta myös sovelluskehitysmenetelmän – erityisesti vaatimusmäärittely ja määrittely – kehittämisestä, tuotteistamisesta, kouluttamisesta, mentoroinneista, auditoinneista sekä myynnistä asiakkaille.

Tero on Certified Scrum Product Owner – CSPO.

Tiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Huomioithan, että koulutus on tarjolla TIVIAn kotisivuilla täällä ja voit ilmoittautua koulutukseen siellä.

Paikka: Verkkokoulutus

Ajankohta: 28. – 29.10.2020

Kieli: Esityskieli suomi ja materiaali suomi

TIVIAn jäsenhinta: 1 090 €

Normaalihinta: 1 290 €

Ilmoittautuminen: TIVIA:n sivuilla

Kysy myös edullisesta yrityskohtaisesta valmennuksesta yhteydenottolomakkeella Ota yhteyttä -sivulla. Hintoihin lisätään alv 24 %.