Prosessimallintaminen

Prosessimallintaminen esimerkiksi auttaa yritystä tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle, kehittämään kilpailukykyä tai kenties luomaan uudenlaisia ansaintamalleja. Kehittämiskohteena voivat olla myös esimerkiksi liiketoimintavisioiden entistä nopeampi toteuttaminen tai herkempi reagointi markkinoiden muutoksiin.

Lähtökohtana prosessimallintamiselle voi olla myös esimerkiksi digitalisaation vaikutukset, asiakaskokemuksen huomioon ottaminen tai liiketoiminnan kehittäminen muilla osa-alueilla kuten kumppaniyhteistyön kehittämisessä.

  • palvelut saadaan vastaamaan asiakkaan ja sidosryhmien tarpeita silloin, kun prosessit on kuvattu, ennustettavia ja niiden mukaan toimitaan
  • projektit, tuotteet sekä palvelut saadaan toimitettua tehokkaasti ja prosesseja pystytään kehittämään, kun ne on tehty näkyväksi

Paronin Konsultoinnilla on pitkän prosessimallintamiskokemuksen lisäksi käytössä valmiiksi kuvatut menetelmät ja työkalut tehokkaaseen prosessimallintamiseen. Töihin päästään kiinni välittömästi ja ne viedään tehokkaasti maaliin asiakkaan tavoitteita ja arvoja kunnioittaen.

Jaa linkki sovelluksessa