Sovellusten käyttöönotto

Onko teidän yrityksessä sovellusten kaikki halutut ominaisuudet käytössä? Onko sovelluksen asetukset säädetty organisaation käyttöön sopivaksi? Käyttävätkö kaikki sovellusta yhtenäisesti prosessin mukaisesti kuvattujen käyttöohjeiden mukaisesti?

Paronin sovellusten käyttöönottopalvelu perustuu vuosien aikana kehitettyihin menetelmiin ja valmiisiin työkaluihin, joiden avulla asiakkaidemme sovelluksista saadaan irti kaikki halutut prosessin mukaiset ominaisuudet.

Selkeillä käyttökuvauksilla toimintaa tehostavat yhdenmukaiset toimintatavat saadaan valitun strategian mukaisesti organisaation käyttöön.

Sovellus on asianmukaisesti otettu käyttöön sen jälkeen kun:

  • prosessi, käyttötavat, rakenne ja hierarkia sekä tarvittavat elementit kuten attribuutit ja niiden sallitut arvot on määritelty ja ohjeistettu
  • asetukset ja parametrit on otettu käyttöön
  • projektissa työskentelevät henkilöt on koulutettu sekä perehdytetty ja sovellus on otettu käyttöön prosessin tukena
  • jatkuvana palveluna annetaan käyttäjille tukea ja neuvotaan sovelluksen käyttämisessä sekä valvotaan, että sovellusta käytetään oikein
  • ylläpidetään tarvittaessa sovelluksen käyttötapoja

Paronin Konsultoinnilla on sovellusten käyttöönottokokemuksen lisäksi käytössä valmiiksi kuvatut menetelmät ja työkalut tehokkaaseen sovellusten käyttöönottoon. Töihin päästään kiinni välittömästi ja ne viedään tehokkaasti maaliin asiakkaan tavoitteita ja arvoja kunnioittaen.

Jaa linkki sovelluksessa: