Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Paronin Konsultointi Oy

Yhteystiedot:
Postipuuntie 2 A 10
02650 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Paronin Konsultointi / Tero Ohvo
Postipuuntie 2 A 10
02650 Espoo
+358 400 764 298
tero.ohvo@paronin.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Paronin Konsultointi / Tero Ohvo
Postipuuntie 2 A 10
02650 Espoo
+358 400 764 298
tero.ohvo@paronin.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat sekä kursseille ilmoittautuneet henkilöt.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä kysytty lupa henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 • analysointi ja tilastointi
 • asiakaspalautteen kerääminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  Yhteystiedot kurssille ilmoittautuneesta henkilöstä

  • yrityksen nimi
  • henkilön nimi
  • henkilön titteli
  • henkilön puhelinnumero
  • henkilön sähköposti
  • asiointikieli
  • erityisruokavalio
  • lisätietoja (vapaamuotoinen teksti)
  • mistä on saanut tietoa koulutuksesta
  • maksutapa

  Asiakasyrityksen tiedot

  • yrityksen nimi
  • y-tunnus
  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
  • työntekijämäärä

  Asiakasyrityksen yhteystiedot

  • käynti-, postitus- ja laskutusosoite
  • yhteyshenkilön nimi
  • yhteyshenkilön puhelinnumero
  • yhteyshenkilön sähköpostiosoite
  • asiointikieli

  5. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tero.ohvo@paronin.fi

  Tarkastusoikeus

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Valitusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Paronin Konsultointi Oy:n ulkopuolelle.

  8. Käsittelyn kesto

  Asiakasyrityksen tiedot poistetaan pääsääntöisesti viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä, kun asiakkuus on päättynyt.

  Kurssilaisen henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakaspalaute on saatu kerättyä tai kurssin järjestämisestä on kulunut puoli vuotta.

  9. Henkilötietojen käsittelijät

  Asiakasrekisteriä käsittelevät Paronin Konsultointi Oy:n työntekijät.

  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.