Vaatimusmäärittely ja määrittely

Vaatimusmäärittely tuottaa parantuneen ja yhdenmukaisen keskinäisen ymmärryksen liiketoiminnan ja ICT:n välillä, siihen mitä ja miten liiketoimintaprosesseja ja niitä tukevia järjestelmiä halutaan kehittää. Määrittely tuo mukanaan määrämuotoisen standardin tavan kuvata järjestelmän toiminnallisuutta. Näin myös järjestelmän toteutustyö on suoraviivaista ja helppoa.

Vaatimusmäärittely ja määrittely toimivat järjestelmäkehityksen keskiössä varmistamassa jatkuvan asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeiden huomioimisen sekä molemminpuolisen vuoropuhelun. On erittäin tärkeää huolehtia myös, että prosessit ovat ajan tasalla ja niiden mukaan myös toimitaan. Prosessimallintaminen on siksi myös oleellinen osa tätä kokonaisuutta.

Ketterä vaatimusmäärittely ja määrittely takaavat sen, että asiakkaat ja käyttäjät saavat ajoittain käyttöönsä uutta toiminnallisuutta, joka on priorisoitu heidän tarpeidensa mukaan. Kun asiakkaan tai liiketoiminnan tarpeet kehittämisen aikana muuttuvat, voidaan ketterän vaatimusmäärittelyn ja määrittelyn avulla muuttaa myös toiminnallisuutta eikä tarvitse tuottaa asiakkaille vanhentunutta aikansa elänyttä sovellusta, joka ei täytä asiakkaan tarpeita nykyoloissa.

Haluttu lopputulos sekä ammattimainen kehittäminen

  • Liiketoiminta ja ICT kommunikoivat sujuvasti keskenään ja he puhuvat samaa kieltä.
  • Liiketoiminnan muutokset ja järjestelmien tarpeet dokumentoidaan määrämuotoisesti, riittävän kattavasti ja oikein.
  • Kehittäminen on suoraviivaista ja sujuvaa
  • Vaatimusmäärittelyn mukaiset liiketoimintaprosessit ja niitä tukevat järjestelmät saadaan suunnitelman mukaisesti käyttöön.
  • Järjestelmissä toimii vain haluttu toiminnallisuus, eikä makseta turhista ominaisuuksista, joita ei koskaan tulla käyttämään.

Jos edellä kuvattu tilanne on tavoittelemisen arvoinen, niin me voimme varmasti auttaa liiketoimintaprosessien ja järjestelmien kehittämisessä.

Ketterä vaatimusmäärittely ja määrittely

Paronin Konsultointi hyödyntää vaatimusmäärittelyssä ja määrittelyssä ketterän kehittämisen parhaita käytäntöjä huomioimalla kaikki ketterän kehittämisen erityispiirteet. Käytössä on tehokkaat työkalupakit, joiden avulla helpotetaan muun muassa vaatimusten löytämistä, priorisoimista, analysointia ja työmääräarviointia. Sidosryhmien, käyttäjien ja käyttökokemuksen löytäminen ja ymmärtäminen on tärkeässä roolissa.

Paronin Konsultointi tarjoaa myös aiheeseen liittyvää koulutusta ks. Ketterä vaatimusmäärittely koulutus.

Olipa toteutustapa ketterä tai perinteinen vaatimusmäärittely on aina kehittämisen keskiössä ja tärkein osa-alue, joka määrämuotoisesti toteutettuna takaa laadukkaat lopputulokset sekä erittäin hyvän kontrollin koko kehittämisprosessiin.

Kehittämisessä hyödynnetään tyypillisesti erilaisia sovelluksia vaatimusten hallintaan (esim. HP ALM), määrittelyyn (esim. Sparx Architecture) sekä toteutuksen hallinnointiin (esim. Jira). Paronin Konsultointi tarjoaa myös sovellusten käyttöönottoon.